O Akademii

Akademie třetího věku
Akademie 3. věku naplňuje potřebu celoživotního vzdělávání starších občanů a seniorů. Výuka je organizována formou kurzů, přednášek a exkurzí ve školním roce po semestrech. Cílem kurzů A3V je účastníkům možnost, aby se mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Pořádání A3V je současně projevem péče o neustálý duchovní rozvoj občanů staršího věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především se tím stimuluje jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. A3V tím přispívá k získání a udržení pocitu užitečnosti a satisfakce a prohlubuje vědomí odpovědnosti za vlastní stáří.

2. Kurzy Akademie

Kurzy jsou otevírány pouze v případě, že je o ně dostatečný zájem a je naplněna kapacita příslušného kurzu.

Podmínky přijetí ke studiu do kurzů A3V
věk 50 let a více
řádné podání přihlášky ke studiu A3V a zaplacení poplatku. Za každý kurz se platí poplatek, jeho výše je uvedena u přehledu kurzů. Přihlášky se podávají pro každý semestr zvlášť, poplatek se také platí vždy pro daný semestr.
Zájemce o studium A3V se stává účastníkem studia A3V až po zaplacení poplatku.
Osvědčení se vydává vždy na základě absolvování celého kurzu.
Informace o aktuálně nabízených kurzech, přednáškách a modulech jsou zveřejněny vždy před zahájením semestru.