Rodová paměť

Cílem tohoto kurzu je pomoci účastníkům vytvořit multimediální a případně písemný záznam svých pamětí a pamětísvého rodu. V kurzu se bude vycházet s metody orální historie (více na wikipedii). Účastníci budou systematicky vedeni k záznamu svých pamětí a k vedení řízeného rozhovoru s pamětníky pro záznam životního příběhu. Budou seznámeni a naučí se obsluhovat technické prostředky pro záznam zvuku a videa. Naučí se analyzovat pořízené záznamy. Volitelně budou moci audiovizuální záznam zpracovat do písemné podoby. Více na: http://www.coh.usd.cas.cz/cs/oralni-historie/49-online-materialy

lektor                  PhDr Jiří Petráš, PhD, F. Batysta

délka studia       24 výukových hodin (výuka, 1x 14 dnů 3 hodiny,  8 týdnů)

termín výuky     pátek  12,00-14,45  zahájení 13.4.  ukončení listopad 2012

plán dalších lekcí 20.4., 4.5, 11.5, 5.10, 12.10, 19.10, 2. 11

zápisné               800 Kč/semestr ( v ceně je zpracování multimediálního záznamu)

přihlášky        na tel. 777 048 879, e-mail fbatysta@seznam.cz,  nebo a3v.aktiv@gmail.com

Comments