Rodová paměť

Do kurzů se mohou přihlásit všichni zájemci starší 50 let, a invalidní spoluobčané starší 18 let. Zájemci se mohou přihlásit mailem,(a3v.aktiv@gmail.com ) telefonicky, (tel.777 048 879) nebo osobně či poštou na adresu: 

DK Slávie Jirsíkova 2, 370 01 České Budějovice. Po rezervaci místa v kurzu je možno přihlášku vyplnit na místě v den zahájení kurzu nebo stáhnout z internetu nebo si ji osobně vyzvednout na učebně č. 28 DK Slávie. Zájemci budou do kurzů přijati v pořadí, jak budou přihlášky doručeny organizátorovi. Rozhodnutí o přijetí do kurzu bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zahájení kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo při malém zájmu kurz neotevřít.

Comments